CSTO To Exercise In Armenia; SCO In Tajikistan (And Uzbekistan To Stay Home)