CSTO Exercises Tiptoe Around Armenia-Azerbaijan Conflict