Uzbekistan: Karimova Spokesman Denies Corruption Charges; Associates Reportedly Jailed