Georgia's President Exercises Right to Crash a Party