Kazakhstan: Eurasian Union Troubles Obvious as Putin Visits Astana