European Rebuke a "Severe Blow" to Georgia; Less So to Azerbaijan