Uzbekistan: Tashkent to Allow Cotton Harvest Monitoring