Kazakhstan Takes Decisive Step Toward Adopting the Latin Alphabet